• szachy2.jpg
  • IMG_447388888.jpg
  • _MG_0828_1.jpg
  • IMG_4945.jpg
  • IMG_5064.jpg
  • IMG_5120.jpg
  • 404.jpg
  • _MG_0811_1.jpg
  • IMG_5037.jpg
  • DSC_5429.jpg
Nauczanie wczesnoszkolne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Nauczanie wczesnoszkolne

W klasach I-III stawiamy na podmiotowe podejście do każdego dziecka i staramy się wspierać wszechstronny rozwój ucznia. Zwiększony wymiar zajęć obowiązkowych pozwala na realizowanie podstawy programowej na wysokim poziomie, a jednocześnie umożliwia organizację wielu wydarzeń szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych, które wzbogacają proces nauczania. Szczególnie ważne jest to dla dzieci z klas młodszych, aby doświadczały a nie “wkuwały”, dlatego lekcje uzupełniają częste wycieczki przyrodnicze, wyjścia do muzeów, teatru, udział w warsztatach tematycznych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów. Mamy świadomość jak ważna w dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych, dlatego nasi uczniowie mają zapewniony codzienny kontakt z językiem angielskim - nie tylko na klasycznych lekcjach, ale również na zajęciach CLIL, gdzie w języku angielskim zgłębiają zagadnienia przyrodnicze i matematyczne. Poprzez bardzo szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dajemy naszym uczniom możliwość odkrycia i rozwijania swoich pasji i uzdolnień. Oprócz udziału w wydarzeniach klasowych typu - Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki - nasi najmłodsi uczniowie mogą występować u boku swoich starszych kolegów na koncertach bożonarodzeniowych i wakacyjnych, które odbywają się zazwyczaj na dużej scenie Wojewódzkiego Domu Kultury. Dzięki tak szerokiemu spektrum możliwości uczniowie odkrywają w sobie nieoczekiwane uzdolnienia, które mogą rozwijać również w klasach starszych.

 

Języki obce w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Języki

Intensywne nauczanie języka angielskiego od najmłodszych klas wyróżnia Rej-a na rynku kieleckim i owocuje wysokimi osiągnięciami naszych podopiecznych na dalszych etapach kształcenia. Łącznie 6 spotkań z językiem angielskim w tygodniu pozwala na pełną realizację założeń programowych jak i rozszerzanie zagadnień, szczególnie ciekawych dla uczniów na zajęciach wykorzystujących metodę CLIL. Rozmowy w języku angielskim, nauka pisania, osłuchiwanie się z językiem i różnorodne zajęcia twórcze, stymulują i ułatwiają implementację języka obcego z wykorzystaniem jak największej ilości bodźców.

 

 

Matematyka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Matematyka? TAK!

Nasi nauczyciele pokazują dzieciom świat w taki sposób, aby matematyka i nauki przyrodnicze nie wzbudzały w nich strachu, a za to – zdrową, dziecięcą ciekawość. Logiczne myślenie rozwijamy na zajęciach z robotyki, a także dzięki nauce gry w szachy. Takie podejście przynosi wymierne efekty. Nasi uczniowie mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych. Zdobywają czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach m. in. przyrodniczych i matematycznych tj. Kangur, Świetlik.

 

Koło "Spójrz inaczej" w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Spójrz inaczej

W klasach I-III realizujemy program „Spójrz inaczej” , którego celem jest kształtowanie u najmłodszych uczniów umiejętności miękkich niezbędnych w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim skupiamy się na umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz rozwiązywaniu problemów. Realizacja programu „Spójrz inaczej” stwarza dzieciom warunki znalezienia takiego miejsca w klasie, które umożliwia zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej, zwiększa ich kompetencje społeczne, umożliwia rozmowy o ważnych sprawach i uczy, się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Piłka ręczna w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Piłka ręczna

Kielce piłką ręczną stoją, więc nie mogło zabraknąć i naszej młodszej drużyny! Uczniowie naszej szkoły biorą systematyczny udział w programie Dziecięca Piłka Ręczna, realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Ćwiczą swoje sportowe umiejętności pod okiem znakomitych nauczycieli – trenerów, którzy zarażają ich swoją pasją i miłością do sportu. Uczniowie na zajęciach piłki ręcznej kształtują swoją osobowość, uczą się walki fair-play, współdziałania w zespole i dążenia do wspólnego wyznaczonego celu.

 

Karate w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Karate

W karate najważniejsze jest doskonalenie siebie. Masutatsu Oyama

Główną zaletą karate jest poprawa koordynacji ruchowej dziecka, która jest jedną z najważniejszych składowych motoryki. Badania pokazują, że trening karate pomaga dziecku w przyswajaniu wiedzy. Uczeń trenujący tę dyscyplinę sportową uczy się panować nad swoimi emocjami. W Reju treningi zaczynają się już w 1 klasie i na tak wczesnym etapie nauki i rozwoju to nie samoobrona i walka są najważniejsze, a kształtowanie charakteru i usprawnianie organizmu, a Pan Piotr Kęćko, który jest naszym instruktorem, to gwarancja doświadczenia i profesjonalizmu.

 

Pływanie w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Pływanie

Nasi instruktorzy
(tylko w tajemnicy!!!!)
to kiedyś w kieleckim
wietni zawodnicy.
Mają doświadczenie
duże w tej dziedzinie.
Dzięki nim „Społeczna”
też z pływania słynie :)

Posiadamy własną wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którzy dbają o to, aby każdy z naszych podopiecznych zgłębił tajniki stylu klasycznego, dowolnego, grzbietowego, motylkowego czy zmiennego. Jesteśmy jedyną szkołą, która nie mając swojej szkółki pływackiej, osiąga znakomite rezultaty w zawodach pływackich szkół podstawowych. Jest jeszcze to, czego policzyć się nie da: emocje (łzy, zaskoczenie, radość), pomoc, współpraca, wsparcie oraz niezastąpiony doping rodziców na trybunach.

 

Taniec w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Taniec

Taniec jest jedną z najlepszych form wychowania młodego człowieka. Uczy dyscypliny, samodzielności w podejmowaniu zadań i pracy nad sobą. W Reju od 1995r. działa szkolny zespół taneczny. Początkowo nosił nazwę GROSIK, a od 2006r. - TWISTER. W zajęciach mogą brać udział wszystkie dzieci chętne do zabawy z tańcem. Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe. Najstarsi reprezentują szkołę w prestiżowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i festiwalach tanecznych. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród.

 

Robotyka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Robotyka

W Reju wiemy doskonale, że przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Na zajęciach z Robotyki wprowadzamy najmłodsze dzieci w niezwykły świat nowoczesnych technologii i futurystycznych maszyn. W klasach 1-2 na zajęciach wykorzystujemy klocki Lego WeDo. Dzieci budują swoje pojazdy, kolorowe zwierzaki, a następnie same je programują za pomocą prostego, dostosowanego do ich wieku i umiejętności języka obrazkowego. W klasie 3 swoją przygodę z programowaniem zaczynają od robota o nazwie „OzoBot”. Jest on jednym z najmniejszych na świecie programowalnych robotów.

 

Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Gliny

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność pielęgnujemy i rozwijamy na zajęciach artystycznych. Praca z gliną pozwala na eksperymentowanie, poszukiwanie, tworzenie własnych niepowtarzalnych prac, ćwiczenie zręczności i doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Doskonali wyobraźnię przestrzenną, uczy cierpliwości, planowania, odporności na porażki i niepowodzenia. Dzięki temu warsztaty lepienia z gliny mają funkcję terapeutyczną, mogą stanowić pomoc w walce ze stresem, gdyż odprężają, rozładowują napięcia i wyciszają.

 

Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Plastyka

Na zajęciach plastycznych w naszej szkole zapoznajemy najmłodszych uczniów z różnymi technikami plastycznymi, kształtujemy wyobraźnię oraz rozwijamy naturalną potrzebę tworzenia i wypowiadania się poprzez sztukę. W czasie lekcji nasi nauczyciele wykorzystują różne techniki plastyczne: od typowych kredek czy plasteliny po węgiel i pastele. Ten wachlarz możliwości twórczych kształtuje u naszych podopiecznych elastyczność myślenia, pomysłowość, umiejętność obserwacji świata, analizy, rozwiązywania problemów i sięgania do źródeł własnej wyobraźni.

 

Zajęcia wokalne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Wokal

Śpiewać każdy może…

Wszyscy wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, dlatego w Reju muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Szkolny zespół wokalny Camerata upiększa organizowane w naszej szkole Koncerty, apele i inne uroczystości. Rodzice i krewni mają okazję zobaczyć swoje pociechy na dużej scenie. Nasi uczniowie nie tylko prezentują swój potencjał na wielkich scenach, ale również poprzez grę na instrumencie, a także śpiew, trenują umiejętności ruchowe związane z rozpoznawaniem muzycznych wzorów, dźwiękiem i rytmem. Podobne dopasowanie ruchowego bodźca- dźwięku do symboli wizualnych stanowi podstawę czytania i pisania, czyli umiejętności niezbędnych na dalszych etapach kształcenia.

 

Szachy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Szachy

Najmłodsi uczniowie Reja zaczynają przygodę z szachami od poznania bierek szachowych: ich nazw, ustawienia, ruchów i bicia. Przyswajają tę wiedzę przy okazji nauki wierszyków, rozwiązywania prostych zadań. Przed rozegraniem swoich pierwszych partii dowiadują się co to szach, mat, pat i roszada. Na dalszym etapie kształcenia uczniowie wgłębiają się w bardziej złożone zagadnienia dotyczące królewskiej gry. Najwięcej radości sprawia naszym podopiecznym jednak sama gra, dlatego prawie na każdych zajęciach mają oni okazję rozegrać partię szachową. W Reju już od kilku lat organizujemy Turniej Szachowy, w którym oprócz naszych podopiecznych, biorą udział ich Rodzice i Dziadkowie!

 

Nauka przez doświadczenie w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Nauka przez doświadczenie

Nauka przez doświadczenie pozwala uczniom w klasach 1-3 na rozwijanie zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych przez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, określanie ich wyników i formułowanie wniosków. Zwraca uwagę na procesy i zjawiska przyrodnicze zachodzące w otaczającym świecie. Stosując aktywne metody pracy, takie jak: eksperyment, modelowanie, konstruowanie, obserwacje, zabawę dydaktyczną mobilizujemy uczniów do aktywności i kreatywności. Poprzez doświadczenia i pokazy przyrodnicze ułatwiamy lepsze przyswajanie trudnych treści teoretycznych.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W Reju każde dziecko jest ważne i wyjątkowe. Dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizujemy zajęcia w małych 3-5 osobowych grupach. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli mających specjalne przygotowanie w obrębie terapii pedagogicznej. W trakcie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nauczyciel usprawnia działanie funkcji zaburzonych, wytwarza prawidłowe mechanizmy kompensacyjne i pomaga w pokonywaniu trudności szkolnych. Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes