• 404.jpg
 • szachy2.jpg
 • IMG_5120.jpg
 • DSC_5429.jpg
 • IMG_5037.jpg
 • IMG_5064.jpg
 • _MG_0828_1.jpg
 • IMG_447388888.jpg
 • _MG_0811_1.jpg
 • IMG_4945.jpg

Europejski plan rozwoju

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada kontynuację działań i realizację projektów w wymiarze europejskim. Został on utworzony w celu:

 • uwzględnienia dotychczasowej aktywności kadry i uczniów,
 • podjęcia innowacyjnych działań i rozwoju szkoły w wymiarze wewnątrzszkolnym jak również poza otoczeniem szkoły.

W ramach europejskiego rozwoju szkoła zrealizowała niezwykle ważne projekty:

 1. W latach 2009-2011 został zrealizowany projekt Comenius „We are not M.A.D. - We are Making A Difference!”, którego celem była współpraca z innymi szkołami europejskimi. Dzięki projektowi uczniowie zostali zapoznani ze zjawiskiem rozumienia interlingwalnego, czyli transferu międzyjęzykowego i międzykulturowego.
 2. Cyklicznie organizowano wizyty młodzieży Izraelskiej w I Społecznym Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014. Celem spotkań był nie tylko rozwój kompetencji językowych w zakresie wykorzystania języka angielskiego, ale także rozwijanie wśród uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich oraz integracja młodzieży.
 3. Nawiązano współpracę między I Społecznym Gimnazjum, a Centrum Wolontariatu w Kielcach czego wynikiem było prowadzenie wybranych zajęć z języka angielskiego przez studentów-wolontariuszy z Anglii lub Francji w roku szkolnym 2015/2016.
 4. Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach wziął udział w projekcie realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości”.
 5. Prowadzenie kursów z języka niemieckiego przygotowujących uczniów do egzaminu Fit in Deutsch 1.
 6. Projekt realizowany w ramach rozwoju językowego – szkolenie kadry pedagogicznej z języka hiszpańskiego.
 7. Projekt „Od inspiracji do innowacji…” - szkolenie kadry pedagogicznej w Amsterdamie dotyczące nauczania metodą M.Montessori.
 8. Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Odkrywamy świat z Marią Montessori”.
 9. Realizacja zajęć metodą dramy od roku szkolnego 2015/2016.
 10. Przystąpienie do projektu „Mistrzowie Kodowania”.

DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY

Włączając zdobyte doświadczenie i kompetencje kadry nauczycielskiej w poprzednich projektach szkoła realizuje kolejne plany będące kontynuacją zamierzonej idei.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły określa priorytetowe kierunki działań edukacyjno-wychowawczych wynikających ze stałej potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły. Dążąc do nieustannego ulepszania pracy nauczycieli, która jest ściśle powiązana z postępami uczniów, Europejski Plan Rozwoju Szkoły przewiduje dalsze działania, do których będą należeć:

 • rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów,
 • doskonalenie umiejętności kadry w nauczaniu,
 • poznanie systemów edukacyjnych w krajach europejskich,
 • wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania,
 • udział nauczycieli w konferencjach oraz szkoleniach,
 • udział uczniów w warsztatach językowych oraz kołach zainteresowań,
 • zrozumienie społecznej, językowej i kulturowej różnorodności,
 • rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli,
 • rozwój pracy metodą dramy,
 • rozwój pracy metodą M. Montessori,
 • współpraca szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym.

W wyniku rozwoju wyżej wymienionych obszarów, szkoła stawia sobie określone cele i zadania, dzięki którym realizuje zamierzone projekty. Umiejętności kadry pedagogicznej, innowacyjne metody nauczania, nowe techniki nauczania, kursy, szkolenia czy warsztaty dla nauczycieli czy też współpraca między szkołą, a instytucjami czy szkołami partnerskimi przyniosą duże możliwości modernizacji szkoły oraz zwiększenia oferty edukacyjnej dla obecnych i przyszłych uczniów.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes