• jobce3.jpg
  • jobce1.jpg
  • jobce2.jpg

J. niemiecki

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach oferuje nauczanie języka niemieckiego w grupach gromadzących nie więcej niż 10 osób. Lekcje w takich grupach zapewniają pełną indywidualizację procesu kształcenia i przyjazną atmosferę sprzyjającą poznawaniu języka Goethego.

W szkole podstawowej organizowane są koła języka niemieckiego. Przeznaczone są one dla uczniów klas trzecich i obejmują jedną godzinę tygodniowo. Zajęcia te umożliwiają poznanie przez uczniów podstawowego słownictwa i zwrotów. Zadaniem tych dodatkowych zajęć jest także zachęcenie uczniów do dalszej nauki języka.

Uczniów uczących się języka niemieckiego w klasach IV – VI, obejmuje 3 godzinny (135 minut) wymiar zajęć tygodniowo. Germaniści naszej szkoły organizują spotkania dla uczniów, którzy chcą zdawać sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego. Uczniowie piszą także test kompetencji z tego przedmiotu i doskonale radzą sobie z językiem niemieckim w gimnazjum.

W ciągu całej nauki w gimnazjum „Społeczna” oddaje do dyspozycji uczniów 3 godziny zajęć z języka tygodniowo. Dla zainteresowanych organizowane są zajęcia dodatkowe w formie koła języka niemieckiego, które odbywają się raz w tygodniu i obejmują 90 minut zajęć. Stałym elementem tych zajęć jest przygotowywanie kandydatów na laureatów
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich. Każdego roku I Gimnazjum Społeczne w Kielcach może pochwalić się wieloma laureatami i finalistami konkursów języka niemieckiego.

Ważnym elementem kształcenia językowego jest rozpoczęta w roku szkolnym 2014/2015 współpraca z Panią dr Donatą Wójcik, pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Germańskiej UJK w Kielcach. Współpraca ta przejawia się w cyklicznych spotkaniach warsztatowych pod wspólnym tytułem „Deutsch alternativ”, które odbywają się w siedzibie Instytutu. Zajęcia te są kierowane do uczniów będących na różnym poziomie językowym (zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych). W ramach tej współpracy w ubiegłym roku uczniowie gimnazjum brali udział w „Dniu Szwajcarskim” gdzie można było spotkać się i porozmawiać z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym roku gimnazjum zostało zaproszone przez UJK do wzięcia udziału w „Dniu Austriackim” gdzie uczniowie znów będą mogli współpracować z pracownikami UJK. W Kielcach.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes