• tik2.jpg
  • tik3.jpg
  • tik1.jpg

ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)

Czym jest certyfikat ECDL i dlaczego warto go mieć?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, ale też dobrze przygotować do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Korzyści z posiadania certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Uczniowie szkoły podstawowej (klasy 4-6) i uczniowie gimnazjum, na lekcjach informatyki i zajęciach pozalekcyjnych zdobywają kompetencje cyfrowe poprzez udział w projekcie „Klasa z ECDL”. Certyfikację nabytych umiejętności mogą potwierdzić poprzez uzyskanie certyfikatu ECDL, zdając egzamin z wybranej kategorii: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, edycja obrazów, Web Editing (tworzenie stron WWW).

Kompetencje cyfrowe stają się podstawą funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes