• sztuka3.jpg
  • sztuka1.jpg
  • sztuka2.jpg

Koło plastyczne w "Społecznej"

Zespół Szkół Społecznych w KielcachCelem zajęć koła jest rozwój intelektualny naszych uczniów. Na zajęciach zapoznajemy z różnymi technikami plastycznymi, kształtujemy wyobraźnię oraz rozwijamy naturalną potrzebę tworzenia i wypowiadania się poprzez sztukę.

Staramy się zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez kontakt z dziełami sztuki w muzeach i galeriach. Uczestniczymy z podopiecznymi w warsztatach plastycznych, organizowanych przez różne ośrodki kultury. Stwarzamy naszym uczniom możliwość prezentacji prac plastycznych poprzez udział w różnorodnych konkursach plastycznych, w których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Razem z innymi nauczycielami przygotowujemy uzdolnionych uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Jesteśmy również organizatorami konkursów plastycznych, gdzie oprócz prezentacji różnych form wypowiedzi, uczestnicy mają okazję spotkać się z rówieśnikami z innych szkół i wymienić się artystycznymi doświadczeniami.

Zespół Szkół Społecznych w KielcachRazem z uczestnikami koła plastycznego projektujemy i przygotowujemy oprawę plastyczną inscenizacji i uroczystości szkolnych, które często są prezentowane na forum społeczności lokalnej.

Na zajęciach tworzymy atmosferę sprzyjającą twórczości i akceptacji i zapraszamy na nie wszystkich chętnych uczniów, bo sztuka tworzenia jest celem nadrzędnym w naszej pracy dydaktycznej.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes