• sztuka3.jpg
  • sztuka1.jpg
  • sztuka2.jpg

Ceramika

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Mały artysta działa instynktownie i podświadomie, przeżywa radość tworzenia, która pobudza go do dalszej zabawy formami i barwą.CeramikaCeramika

Sztuka dziecka jest piękna, potrafi nas ująć prostotą, naiwnością, szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Zajęcia ceramiczne w naszej szkole kształcą w uczniach twórczą postawę, która pozwala odkrywać i budować nowe wartości estetyczne oraz wprowadza w świat twórczych doświadczeń.Ceramika

W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności: modelowania z gliny i masy solnej, tworzenia przestrzennych i płaskich form użytkowych oraz organizowania działań mających na celu prezentację prac w środowisku lokalnym (kiermasze, wystawy). Ponadto uczą się twórczo i aktywnie spędzać wolny czas, kształtują swą wrażliwości kulturalno – estetyczną oraz rozwijają empatię poprzez wspomaganie akcji charytatywnych.

Uczniowie mogą sami decydować o doborze, odpowiednich do ich możliwości, technik plastycznych i czasu potrzebnego na wykonanie pracy. Proponowane zadania nie są zbyt trudne, a aktywność plastyczna wyzwalała radość i poczucie spełnienia.

CeramikaWarsztaty ceramiczne to też profilaktyka. Praca z gliną, to nie tylko ćwiczenie zręczności i doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale przede wszystkim radość z bycia twórcą, Udział w zajęciach ceramicznych pozwala na eksperymentowanie, poszukiwanie, tworzenie własnych niepowtarzalnych prac, doskonali wyobraźnię przestrzenną, uczy cierpliwości, planowania, odporności na porażki i niepowodzenia.

Zajęcia odbywają się w systemie 3x 45 minut, w wybranym dniu tygodnia. Uczestniczą w nich dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz klas: IV. i V. Malowanie na szkle
Są prowadzone przez mgr Alinę Hajdorowicz- nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, absolwentkę studiów podyplomowych w zakresie plastyki, uczestniczkę warsztatów ceramicznych, organizowanych przez znanego artystę ceramika Marka Cecułę.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes