• onas1.jpg
 • onas2.jpg
 • onas3.jpg

Oferta

Przedszkole

I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach funkcjonuje od 2013 roku. Wchodzi ono w skład Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach, dla którego organem prowadzącym jest Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Kielcach. Siedzibą przedszkola jest budynek przy al. IX Wieków Kielc 15.

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole składa się z jednego oddziału dzieci 3-4-letnich (łącznie 15 dzieci), oraz dwóch oddziałów przedszkolnych „0” (0a – 20 dzieci i 0b – 15 dzieci). Z dziećmi pracuje łącznie (w różnych wymiarach czasu pracy) 15 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli-wychowawców.

W najmłodszej grupie (3-4 lat) prowadzonej metodą Marii Montessori dzieci rozwijają samodzielność
i koncentrację korzystając z materiału rozwojowego w specjalnie przygotowanym otoczeniu. Dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju osobowości dziecka, idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dla siebie i innych.
Dzieci korzystają z następujących zajęć dodatkowych:
• język angielski 3 razy w tygodniu po 30 minut,
• muzyka 2 razy po 25 minut,
• zajęcia taneczne 1 raz 45 minut,
• zajęcia artystyczne 1 raz 45 minut,
• zajęcia literackie w bibliotece pn. „Mali czytelnicy” 1 raz 30 minut,
• religia 1 raz 45 minut.

W oddziałach zerowych realizowane są treści i zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN. Oddziały te funkcjonują jako oddziały dwujęzyczne. Dzieci realizują podstawę programową w języku ojczystym. Język obcy jest drugim środkiem przekazu informacji, wiedzy i środkiem komunikacji. W trakcie roku szkolnego dzieci systematycznie poszerzają swój zasób słownictwa, który pozwala na poznawanie nowych treści podczas zajęć edukacyjnych.
Głównymi celami kształcenia w oddziale dwujęzycznym jest:
• zainteresowanie dzieci językiem obcym,
• rozwijanie kompetencji językowych dzieci,
• nauka nowego języka poprzez aktywny udział dziecka w procesie kształcenia,
• wielozmysłowe poznawanie języka poprzez zabawę, działanie i doświadczenie,
• doskonalenie mowy i intonacji dziecka w języku obcym poprzez zastosowanie rytmu, taktu i melodii.
Do wprowadzenia języka obcego w oddziale przedszkolnym została zastosowana metoda pracy CLIL (Content and Language Integrated Learning) - metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo– Językowego. Podczas pracy z dziećmi stosowane są różnorodne techniki nauczania:
• słuchanie i nauka piosenek, rymowanek, wyliczanek w języku obcym,
• słuchanie i oglądanie bajek,
• zabawy dramowe (krótkie przedstawienia teatralne, aranżowane scenki),
• zabawy i gry językowe – nauka poprzez zabawę,
• historyjki obrazkowe.
Zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych („zerowych”):
• zajęcia CLIL - 4 razy tygodniu po 45 minut,
• nauka pływania - 1 raz w tygodniu 45 minut,
• szachy - 1 raz po 45 minut,
• taniec - 1 raz 45 minut,
• zajęcia muzyczne - 1 raz 45 minut,
• zajęcia plastyczne - 1 raz 45 minut,
• karate – 1 raz 45 minut.

W I Społecznym Przedszkolu im. M. Reja w Kielcach stosowane są następujące formy pracy:
• gry i zabawy ruchowe,
• zabawy przy muzyce,
• zabawy taneczne (nauka podstawowych kroków tańców narodowych),
• zabawy inscenizowane, scenki dramowe,
• wycieczki do muzeów i instytucji kultury w Kielcach i regionie,
• wyjścia do kina i na projekcje filmów oraz zajęcia plastyczne,
• spotkania z aktorami TLiA „ Kubuś” w Kielcach, oglądanie licznych przedstawień teatralnych
(raz w miesiącu),
• udział w konkursach artystycznych (plastycznych i muzycznych), w tym organizacja „Wojewódzkiego Festiwalu Formacji Tanecznych – Taneczne Wygibasy”, „Miejskiego Festiwalu Piosenki
dla Przedszkolaków”,
• pokaz prezentacji multimedialnych,
• prezentacja filmów edukacyjnych,
• wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,
• inscenizacje utworów dla dzieci (wierszy, bajek i baśni), z wykorzystaniem kukiełek, pacynek, rekwizytów,
• udział w występach teatralnych, przygotowanych przez dzieci,
• słuchanie literatury dziecięcej (z płytoteki) i czytanych przez nauczycieli,
• organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci,
• polisensoryczne poznawanie liter,
• pedagogika zabawy z „chustą animacyjną”,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• spotkania z policjantami w ramach „Akademii bezpieczeństwa”,
• wycieczki autokarowe – zwiedzanie ciekawych miejsc w regionie (ok. 4 w roku).

Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć w przedszkolu jest uczestnictwo w:
• uroczystościach szkolnych,
• spektaklach teatralnych,
• seansach kinowych,
• lekcjach muzealnych,
• występach artystycznych,
• wycieczkach edukacyjnych.

Przedszkole oferuje dzieciom opiekę pedagoga i psychologa, oraz przesiewowe badania logopedyczne. Przedszkole dysponuje profesjonalnie wyposażonym placem zabaw z boiskiem, salą gimnastyczną, stołówką i biblioteką.

Szkoła Podstawowa

„Przede wszystkim należy nauczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać.”
/Janusz Korczak/

Kilka słów o nas i o tym co w naszej szkole jest wyjątkowe.

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach jest szkołą z ponad 20-letnim doświadczeniem „inną niż wszystkie”.

Zapewniamy:

 • realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową,
 • naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 20 uczniów,
 • opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów,
 • zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów,
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  I Społeczna Szkoła Podstawowa szkoły publiczne
oddział przedszkolny 31 25
I etap edukacji - edukacja wczesnoszkolna
kl. I 28 20
kl. II 28,5 21
kl. III 29 21
II etap - kl. IV - VI
kl. IV 30 25
kl. V 31 26
kl. VI 31 28
 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie,
 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów,
Rok I Społeczna Szkoła Podstawowa miasto Kielce woj. świętokrzyskie OKE Łódź
2006 31,63 26,81 24,36 24,90
2007 35,33 28,06 26,03 26,40
2008 31,40 27,43 25,66 25,77
2009 32,56 24,69 22,13 22,52
2010 33,10 26,51 24,18 24,32
2011 32,65 27,10 24,84 25,17
2012 32,18 24,95 22,33 22,70
2013 35,11 25,69 23,72 25,13
2014 33,00 28,60 25,50 25,40
2015 35,45 29,28 26,65 27,06


Średnie wyniki po sprawdzianie szóstoklasisty (źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

 • indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości,
 • opiekę psychologiczną, medyczną oraz zajęcia pozalekcyjne,
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce.

Ofertę dydaktyczną wzbogacamy o:

1. zajęcia pozalekcyjne:

 • szkolny zespół wokalny „Camerata”,
 • szkolny zespół taneczny „Twister”,
 • warsztaty ceramiczne,
 • nauka przez doświadczenie,
 • judo,
 • akrobatyka,
 • tenis,
 • szachy,
 • matematyczne łamigłówki,
 • gry i zabawy z tablicą interaktywną.

2. koła przedmiotowe dla uczniów chcących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę:

 • matematyczne,
 • przyrodnicze,
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • plastyczne,
 • informatyczne,
 • biblioteczne.

3. zajęcia sportowe:

 • basen,
 • taniec towarzyski,
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły,
 • judo,
 • akrobatyka,
 • tenis,
 • „białe szkoły”,
 • piesze wędrówki - rajdy,
 • wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

4. naukę języków obcych ze zwiększonym wymiarem godzin: od oddziału przedszkolnego języka angielskiego, od klasy III szkoły podstawowej języka niemieckiego

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych z języka angielskiego/niemieckiego
  I Społeczna Szkoła Podstawowa szkoły publiczne
I etap edukacji - edukacja wczesnoszkolna
kl. I 100 min. (4 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
90 min.
(2 godz./tyg.)
kl. II 115 min. (3 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
90 min.
(2 godz./tyg.)
kl. III 135 min. (3 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
* dodatkowo koło jęz. niemieckiego 45 min. (1 godz./tyg.)
90 min.
(2 godz./tyg.)
II etap edukacji - kl. IV-VI (klasy liczące 20 osób od kl. IV-tej dzielone są na grupy językowe)
kl. IV język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
135 min.
(3 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-
kl. V język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
135 min.
(3 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-
kl. VI język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
90 min.
(2 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-

5. organizację licznych wyjść do teatru, muzeum, kina, galerii, filharmonii itp. w celu pobudzenia wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką,

6. atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Koncertu Wigilijnego,

7. od roku szkolnego 2014/2015 w ramach zajęć obowiązkowych szkoła wprowadziła elementy mnemotechnik - technik ułatwiających zapamiętywanie informacji, uatrakcyjniających zajęcia lekcyjne, które usprawnią naukę, poprawią koncentrację uwagi.

Zdolności i potrzeby młodszych dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole Państwa dziecko nie utraci:

 • komunikatywności,
 • elastyczności myślenia,
 • zamiłowania do eksperymentów,
 • ciekawości poznawczej,
 • humoru,
 • chęci do zabawy.

„Przede wszystkim należy nauczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać.”
/Janusz Korczak 

 

Gimnazjum

Co nas wyróżnia?

Przekonaj się sam!

Zapewniamy:

 • realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnych z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami,
 • naukę w niewielkich zespołach klasowych liczących do 20 osób,
 • pełną indywidualizację procesu kształcenia,
 • bezpieczne, bezstresowe, ale konsekwentne nauczanie i wychowanie,
 • przyjazna atmosferę sprzyjającą rozwojowi pasji i zainteresowań,
 • opiekę pedagogiczną i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników,
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnętrznych egzaminów oraz stale rosnącą liczbą laureatów konkursów przedmiotowych; w roku szkolnym 2012/2013 ISG zajęło drugie miejsce w Kielcach, a trzecie w województwie świętokrzyskim pod względem największej ilości laureatów konkursów przedmiotowych,
Rok I Społeczne Gimnazjum miasto Kielce woj. świętokrzyskie OKE Łódź
GH GM GH GM GH GM GH GM
2006  38,59 37,46 33,45 26,20 30,97 23,33 30,96 23,97
2007  40,87 39,87 33,95 27,59 31,30 25,17 31,24 25,51
2008  41,15 38,00 33,46 29,03 30,20 26,61 30,39 27,18
2009  38,50 40,25  34,24 28,42 31,12 25,13 31,31 25,94
2010  38,67  36,33  32,69 25,57 30,31 22,88 29,91 23,61
2011  31,30 31,36 27,74 25,92 25,29 23,42 25,20 23,67
2012  53,85 41,31 42,96 29,91 40,37 26,70 - -
2013  49,22 46,48 39,80 32,40 36,52 29,13 37,49 29,25
2014  52,90 46,20 43,52 31,26 40,48 25,72 40,83 26,85
2015  51,84 43,35 42,69 30,46 27,00 39,85 27,50  

Średnie wyniki szkoły na tle skali staninowej (źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

naukę poszczególnych przedmiotów w odpowiednio wyposażonych pracowniach (w każdej sali lekcyjnej znajduje się laptop z dostępem do Internetu oraz projektor),
jednozmianowy system kształcenia,
opiekę medyczną oraz wsparcie psychologa szkolnego i specjalistów z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach,
możliwość korzystania z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce.

Ofertę dydaktyczną wzbogacamy o:

1. koła przedmiotowe dla uczniów pragnących pogłębić swoją wiedzę:

 • matematyczne,
 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • języka polskiego,
 • historii.

2. zajęcia sportowe:

 • fitness,
 • basen,
 • siatkówka,
 • piłka nożna,
 • piłka ręczna,
 • taniec,
 • nordic walking,
 • zimowe obozy narciarskie (narty, łyżwy).

3. naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w zwiększonym wymiarze godzin oraz dodatkowe zajęcia z języka francuskiego. 

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych języka angielskiego/niemieckiego
klasa I Społeczne Gimnazjum szkoły publiczne
język angielski język niemiecki język angielski język niemiecki
I 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
II 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
III 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
 • zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych,
 • warsztaty zawodoznawcze ułatwiające zaplanowanie ścieżki kariery,
 • kursy przygotowujące do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia przeznaczone dla uczniów z dysleksją rozwojową,
 • organizację licznych wyjść do teatru, muzeum, filharmonii w celu pobudzenia wyobraźni twórczej i uwrażliwienia na odbiór różnych form sztuki,
 • udział w wycieczkach przedmiotowych, warsztatach naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości szkolnych (m.in. Koncertu Wigilijnego i Wakacyjnego), wernisaży.

Uczeń naszego gimnazjum…

 • rozwija swoje pasje i talenty,
 • uczy się w przyjaznej atmosferze,
 • zdobywa wiedzę przez doświadczenie,
 • czuje się bezpiecznie.

 

 

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes