• onas2.jpg
 • onas1.jpg
 • onas3.jpg

Oferta

Liceum

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach jest niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej.

Założenia oferty:

 1. Każdy uczeń liceum indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języka angielskiego) spośród dwóch bloków przedmiotowych:
  a) matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia; niemiecki
  b) jęz. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, niemiecki
 2. Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się w klasie I.
 3. Język angielski w każdej klasie jest realizowany na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin.
 4. Drugim językiem obcym nowożytnym jest język niemiecki, który można realizować na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
 5. Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania.
 6. W ramach szkoleniaumiejętności miękkich (SUM)można poznać techniki zarządzania czasem, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody odczytywania mowy ciała.
 7. Indywidualne zajęcia, które przygotowują do olimpiad przedmiotowych.

 

Przedszkole

I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach funkcjonuje od 2013 roku. Wchodzi ono w skład Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach, dla którego organem prowadzącym jest Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Kielcach. Siedzibą przedszkola jest budynek przy al. IX Wieków Kielc 15.

Przedszkole składa się z jednego oddziału dzieci 3-4-letnich, oraz dwóch oddziałów przedszkolnych „0”. Z dziećmi pracuje łącznie (w różnych wymiarach czasu pracy) 15 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli-wychowawców.

W najmłodszej grupie (3-4 lat) prowadzonej metodą Marii Montessori dzieci rozwijają samodzielność
i koncentrację korzystając z materiału rozwojowego w specjalnie przygotowanym otoczeniu. Dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju osobowości dziecka, idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dla siebie i innych.
Dzieci korzystają z następujących zajęć dodatkowych:
• język angielski 3 razy w tygodniu po 30 minut,
• muzyka 2 razy po 25 minut,
• zajęcia taneczne 1 raz 45 minut,
• zajęcia artystyczne 1 raz 45 minut,
• religia 1 raz 45 minut.

W oddziałach zerowych realizowane są treści i zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN. Oddziały te funkcjonują jako oddziały dwujęzyczne. Dzieci realizują podstawę programową w języku ojczystym. Język obcy jest drugim środkiem przekazu informacji, wiedzy i środkiem komunikacji. W trakcie roku szkolnego dzieci systematycznie poszerzają swój zasób słownictwa, który pozwala na poznawanie nowych treści podczas zajęć edukacyjnych.
Głównymi celami kształcenia w oddziale dwujęzycznym jest:
• zainteresowanie dzieci językiem obcym,
• rozwijanie kompetencji językowych dzieci,
• nauka nowego języka poprzez aktywny udział dziecka w procesie kształcenia,
• wielozmysłowe poznawanie języka poprzez zabawę, działanie i doświadczenie,
• doskonalenie mowy i intonacji dziecka w języku obcym poprzez zastosowanie rytmu, taktu i melodii.
Do wprowadzenia języka obcego w oddziale przedszkolnym została zastosowana metoda pracy CLIL (Content and Language Integrated Learning) - metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo– Językowego. Podczas pracy z dziećmi stosowane są różnorodne techniki nauczania:
• słuchanie i nauka piosenek, rymowanek, wyliczanek w języku obcym,
• słuchanie i oglądanie bajek,
• zabawy dramowe (krótkie przedstawienia teatralne, aranżowane scenki),
• zabawy i gry językowe – nauka poprzez zabawę,
• historyjki obrazkowe.
Zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych („zerowych”):
• zajęcia CLIL - 3 razy tygodniu po 45 minut,
• nauka pływania - 1 raz w tygodniu 45 minut,
• szachy - 1 raz po 45 minut,
• taniec - 1 raz 45 minut,
• zajęcia muzyczne - 1 raz 45 minut,
• zajęcia plastyczne - 1 raz 45 minut,
• język angielski 4 razy w tygodniu po 25 minut

W I Społecznym Przedszkolu im. M. Reja w Kielcach stosowane są następujące formy pracy:
• gry i zabawy ruchowe,
• zabawy przy muzyce,
• zabawy taneczne (nauka podstawowych kroków tańców narodowych),
• zabawy inscenizowane, scenki dramowe,
• wycieczki do muzeów i instytucji kultury w Kielcach i regionie,
• wyjścia do kina i na projekcje filmów oraz zajęcia plastyczne,
• spotkania z aktorami TLiA „ Kubuś” w Kielcach, oglądanie licznych przedstawień teatralnych,
• udział w konkursach artystycznych (plastycznych i muzycznych), w tym organizacja „Wojewódzkiego Festiwalu Formacji Tanecznych – Taneczne Wygibasy”, „Miejskiego Festiwalu Piosenki
dla Przedszkolaków”,
• pokaz prezentacji multimedialnych,
• prezentacja filmów edukacyjnych,
• wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,
• inscenizacje utworów dla dzieci (wierszy, bajek i baśni), z wykorzystaniem kukiełek, pacynek, rekwizytów,
• udział w występach teatralnych, przygotowanych przez dzieci,
• słuchanie literatury dziecięcej (z płytoteki) i czytanych przez nauczycieli,
• organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci,
• polisensoryczne poznawanie liter,
• pedagogika zabawy z „chustą animacyjną”,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• spotkania z policjantami w ramach „Akademii bezpieczeństwa”,
• wycieczki autokarowe – zwiedzanie ciekawych miejsc w regionie (ok. 4 w roku).

Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć w przedszkolu jest uczestnictwo w:
• uroczystościach szkolnych,
• spektaklach teatralnych,
• seansach kinowych,
• lekcjach muzealnych,
• występach artystycznych,
• wycieczkach edukacyjnych.

Przedszkole oferuje dzieciom opiekę pedagoga i psychologa, oraz przesiewowe badania logopedyczne. Przedszkole dysponuje profesjonalnie wyposażonym placem zabaw z boiskiem, salą gimnastyczną, stołówką i biblioteką.

Szkoła Podstawowa

REY IS OK

 • Dążymy do harmonijnego rozwoju uczniów poprzez systematyczne zdobywanie wiedzy.
 • Kształcimy dzieci twórcze, radosne, odnoszące sukcesy, umiejące pomagać innym.
 • Przygotowujemy do życia człowieka wrażliwego, kreatywnego, wyposażonego w bogatą wiedzę.
 • Rozbudzamy w uczniach ciekawość świata, tolerancję, poczucie własnej wartości.
 • Przekazujemy wiedzę, ale przede wszystkim kształtujemy charakter naszych uczniów.
 • Współpracujemy z Rodzicami, których pomoc i zaangażowanie są dla nas ważne.
 • Zdobywamy najwyższe miejsca w konkursach przedmiotowych –zawsze na podium!

 

Wyniki egzaminu szóstoklasisty:
2010 r. I miejsce w Kielcach
2011 r. I miejsce w Kielcach
2012 r. I miejsce w Kielcach
2013 r. I miejsce w Kielcach
2014 r. II miejsce w Kielcach
2015 r. II miejsce w Kielcach
2016 r. I miejsce w Kielcach

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

2018 r. II miejsc w Kielcach (I miejsce z języka angielskiego)

WZBOGACAMY

 Ofertę dydaktyczną o:

1. Nauczanie dwujęzyczne - zajęcia CLIL, czyli wprowadzanie treści programowych edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu języka angielskiego.
2. Naukę języków obcych ze zwiększonym wymiarem godzin. KLIK 
3. Zwiększony wymiar godzin dydaktycznych na każdym etapie edukacyjnym. KLIK 
4. Zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III:

 • szkolny zespół wokalny „Camerata”,
 • szkolny zespół taneczny „Twister”,
 • warsztaty ceramiczne,
 • nauka przez doświadczenie,
 • szachy,
 • matematyczne łamigłówki/ logiczne myślenie,
 • robotyka (ozoboty, klocki We Do),
 • „Spójrz inaczej’’,
 • odrabianie pracy domowej,
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

 5. Koła przedmiotowe w klasach IV-VIII:

 • matematyczne,
 • przyrodnicze,
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • plastyczne,
 • informatyczne,
 • orgiami,
 • biblioteczne.

6. Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w klasach IV-VIII.

7. Zajęcia laboratoryjne w grupach do 10 osób.

 

ORGANIZUJEMY

 1. Wyjścia do:

 • teatru,
 • muzeów,
 • kina, 
 • galerii,
 • filharmonii

2. Imprezy i uroczystości szkolne:

 • Koncert Wigilijny,
 • Koncert Wakacyjny,
 • „Społeczna Orkiestruje z WOŚP”
 • Dzień Otwarty Szkoły,
 • pikniki rodzinne,
 • „zielone szkoły,
 • „białe szkoły”
 • nocowanie w szkole,
 • tematyczne dyskoteki,
 • andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy.

3. Zajęcia dodatkowo płatne:

 • „Trening efektywnej nauki pisania, czytania, liczenia i mówienia”- zajęcia indywidualne – wg. autorskiego programu nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych,
 • tenis - zajęcia częściowo odpłatne,
 • piłka nożna - zajęcia częściowo odpłatne,
 • badminton - zajęcia częściowo odpłatne.

4. Zajęcia sportowe:

 • basen,
 • karate,
 • taniec towarzyski,
 • tenis stołowy,
 • piłka ręczna,
 • piłka siatkowa,
 • piłka koszykowa,
 • judo.

 ZAPEWNIAMY

 •  Solidne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz wojewódzkich konkursów kuratoryjnych. KLIK
 • Przygotowanie uczniów do konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: „Świetlik”, „Kangur”, „Zuch”, „Logicznego myślenia”, „Synapsik MEN”, „Alfik”, „Fox”. KLIK
 •  Odrabianie pracy domowej w szkole.
 • Naukę na jedną zmianę.
 • Pomoc pedagogiczno- psychologiczną.
 • Możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 • Opiekę od 7.00 – 16.30.

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes