• onas1.jpg
 • onas3.jpg
 • onas2.jpg

Co nas wyróżnia

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach
jest szkołą z ponad 20-letnim doświadczeniem
"inną niż wszystkie".

SPOŁECZNA, TO NIE JEST "ZWYKŁA" SZKOŁA.
OFERUJEMY WIELE NIETYPOWYCH ROZWIĄZAŃ PEDAGOGICZNYCH:

Indywidualne podejście do każdego ucznia

W każdym młodym niepowtarzalnym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY!

Dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.

Dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia

Wysoki poziom nauczania

Dzięki systematycznej i wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania kształtującego,  utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Nauka drugiego języka obcego

W naszej szkole dzieci uczą się języka angielskiego od oddziału przedszkolnego, a od klasy III SP również języka niemieckiego. Mała liczebność klas oraz zwiększona ilość zajęć językowych pozwala wypracować doskonałe efekty nauczania.

Najlepsza kadra

Zespół tworzą, wykształceni nauczyciele z najlepszymi kwalifikacjami, o wysokiej kulturze osobistej, którzy pracują z pasją i mają pomysł na nowoczesną edukację. Wykwalifikowana kadra nauczycieli z doświadczeniem, nie tylko przekazuje dzieciom wiedzę zgodną z ustaloną podstawą programową, ale także przygotowuje dodatkowe materiały w celu rozbudzenia kreatywności dzieci, zaspokojenia ich ciekawości i rozwinięcia cennych umiejętności.

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój ucznia

Programy dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz programy dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce.

Optymalne warunki nauki

 • kameralna społeczność szkolna,
 • kilkunastoosobowe klasy (18-20 uczniów),
 • boisko szkolne z nowoczesnym placem zabaw,
 • pokój pedagoga i psychologa,
 • sala zabaw dla najmłodszych uczniów,
 • całodobowy monitoring i system kamer,
 • zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów,
 • wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach przedpołudniowych, gdy dzieci są wypoczęte i chętnie współpracują z nauczycielami.

Bogaty pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów.

Stymulacja i rozwój zainteresowań dzieci następuje poprzez organizowanie licznych zajęć dodatkowych:

 • koła plastycznego,
 • koła informatycznego,
 • warsztatów logicznego myślenia,
 • zespołu wokalnego CAMERATA,
 • zespołu tanecznego TWISTER,
 • warsztatów ceramicznych,
 • "Spójrz inaczej",
 • koła języka angielskiego,
 • koła języka niemieckiego,
 • koła języka polskiego,
 • koła matematycznego,
 • koła przyrodniczego,
 • "Nauka przez doświadczenie",
 • koła misyjnego,
 • koła teatralnego "Ars".

Dbamy również o aktywność fizyczną uczniów, organizując zajęcia judo, tenisa, akrobatykę, UKS oraz naukę pływania.

Tradycją naszej szkoły stały się wyjazdy na obozy narciarskie, zielone szkoły i rajdy piesze.

Efektem naszej pracy artystycznej są koncerty organizowane w Wojewódzkim Domu Kultury, Seminarium Duchownym, uroczystości szkolne i klasowe oraz kiermasze i wystawy, na które wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY!!!!

Współpraca z rodzicami

Pragniemy, aby rodzice brali czynny udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych uczniów.

Dzięki sprawnie działającemu dziennikowi elektronicznemu rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy w nauce swoich dzieci.

Nowoczesne technologie

Codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy przez naszych uczniów. Klasy wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki, komputery.

Udział w życiu kulturalnym

W procesie wychowawczo-dydaktycznym czerpiemy wiedzę z różnych źródeł informacji i form przekazu artystycznego takich jak: książka, prasa, teatr, film, turystyka, muzea oraz wystawy. Nasi uczniowie uczestniczą w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych miasta: spektaklach w Teatrze „Kubuś”, Teatrze im. St. Żeromskiego, Kieleckim Teatrze Tańca, Filharmonii. Wyjeżdżamy także do Warszawy na premierowe przedstawienia Teatru Roma.

Organizacja konkursów

 • Kieleckich Igrzysk Matematycznych,
 • Miejskiego Konkursu Ortograficznego,
 • Miejskiego Konkursu Fotograficznego,
 • Gimnazjalnych Zawodów Gimnastycznych,
 • Miejskiego Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków.

 

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Społeczna to szkoła, w której tradycja łączy się z przyszłością
a kształcenie przeradza się w doskonałą inwestycję.

Robimy wszystko, aby uczeń i jego rodzice czuli się bezpiecznie.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes