• onas3.jpg
  • onas2.jpg
  • onas1.jpg

Co nas wyróżnia

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach jest szkołą z 25-letnim doświadczeniem -„inną niż wszystkie”.

 

OFERUJEMY WIELE NIETYPOWYCH ROZWIĄZAŃ PEDAGOGICZNYCH:

Indywidualne podejście do każdego ucznia

W każdym młodym niepowtarzalnym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.Wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY! Dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia.

Wysoki poziom nauczania

Dzięki systematycznej i wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania kształtującego, utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Nauka języka obcego w naszej szkole

Od kilku lat wprowadzamy dwujęzyczność. W oddziałach przedszkolnych i klasach I- III SP dwujęzyczność realizujemy przy wykorzystaniu metody CLIL, dzięki której dzieci w naturalny sposób utrwalają treści matematyczno-przyrodnicze w języku angielskim. Zwiększona ilość godzin języka angielskiego, zajęcia CLIL oraz mała liczebność klas pozwalają wypracować doskonałe efekty nauczania. Nasi uczniowie od klasy III SP mają również możliwość nauki języka niemieckiego.

Najlepsza kadra

Zespół tworzą, wykształceni nauczyciele z najlepszymi kwalifikacjami, o wysokiej kulturze osobistej, którzy pracują z pasją i mają pomysł na nowoczesną edukację. Wykwalifikowana kadra nauczycieli z doświadczeniem, nie tylko przekazuje dzieciom wiedzę zgodną z ustaloną podstawą programową, ale także przygotowuje dodatkowe materiały w celu rozbudzenia kreatywności dzieci, zaspokojenia ich ciekawości i rozwinięcia cennych umiejętności.

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój ucznia

Programy dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz programy dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. Optymalne warunki nauki • kameralna społeczność szkolna • kilkunastoosobowe klasy (do 20 uczniów) • boisko szkolne z nowoczesnym placem zabaw • pokój pedagoga i psychologa • sala zabaw dla najmłodszych uczniów • całodobowy monitoring i system kamer • zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów • wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach przedpołudniowych, gdy dzieci są wypoczęte i chętnie współpracują z nauczycielami.

Bogaty pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów. Stymulacja i rozwój zainteresowań dzieci następuje poprzez organizowanie licznych zajęć dodatkowych:

• nauki gry w szachy

• robotyki

• koła plastycznego

• koła informatycznego

• warsztatów logicznego myślenia

• zespołu wokalnego CAMERATA

• zespołu tanecznego TWISTER

• warsztatów ceramicznych

• "Spójrz inaczej"

• koła języka angielskiego

• koła języka niemieckiego

• koła języka polskiego

• koła matematycznego

• koła przyrodniczego

• koła teatralnego "Ars"

WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO!

Dbamy o aktywność fizyczną

W ramach czesnego organizujemy zajęcia judo, tenisa, UKS oraz naukę pływania.

Kultywujemy tradycje

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne wyjazdy na obozy narciarskie, zielone szkoły i rajdy piesze. Efektem naszej pracy artystycznej są koncerty organizowane w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, uroczystości szkolne i klasowe na które serdecznie zapraszamy rodziny uczniów, znajomych oraz sympatyków ”społecznej”.

Współpraca z rodzicami

Pragniemy, aby rodzice brali czynny udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych uczniów. Dzięki sprawnie działającemu dziennikowi elektronicznemu rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy w nauce swoich dzieci.

Nowoczesne technologie

Codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy przez naszych uczniów. Klasy wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki, komputery.

Udział w życiu kulturalnym

W procesie wychowawczo-dydaktycznym czerpiemy wiedzę z różnych źródeł informacji i form przekazu artystycznego takich jak: książka, prasa, teatr, film, turystyka, muzea oraz wystawy. Nasi uczniowie uczestniczą w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych miasta: spektaklach w Teatrze „Kubuś”, Teatrze im. St. Żeromskiego, Kieleckim Teatrze Tańca, Filharmonii. Wyjeżdżamy także do Warszawy na premierowe przedstawienia Teatru Roma.

Organizacja konkursów

Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

• Alfik Matematyczny

• Miejski Konkurs Ortograficzny

• Konkurs „Kangur Matematyczny”

• Konkurs Logicznego Myślenia

• Miejskiego Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków

• Konkurs „Zuch”

• Konkurs „Zuch z j. angielskiego”

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Społeczna to szkoła, w której tradycja łączy się z przyszłością a kształcenie przeradza się w doskonałą inwestycję.

Robimy wszystko, aby uczeń i jego rodzice czuli się bezpiecznie.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes