• kola3.jpg
  • kola2.jpg
  • kola1.jpg

Warsztaty logicznego myślenia

Program „Warsztaty Logicznego Myślenia” adresowany jest do uczniów klas 1-3 I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach. Autorami programu są głównie nauczyciele przedmiotów ścisłych pracujący z uczniami na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.Warsztaty Logicznego Myślenia

Motywem podjęcia tego typu zajęć w Naszej szkole jest chęć rozwijania u najmłodszych uczniów umiejętności logicznego rozumowania poprzez zajęcia warsztatowe. Efektem tych działań będzie zwiększenie przyswajalności wiedzy na kolejnych etapach edukacyjnych.

Warsztaty Logicznego MyśleniaNowatorstwo programu „Warsztaty Logicznego Myślenia” polega na takim zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć matematycznych w szkole, aby umożliwić uczniom samodzielne działanie w przestrzeni realnych przedmiotów oraz w przestrzeni symboli matematycznych. Przez działanie rozumiemy prowadzenie badań w zakresie zadanego problemu - uczeń musi manipulować konkretami (również w sensie danych liczbowych), odkrywając jednocześnie prawidłowości matematyczne. Nie chodzi więc o to, żeby uczniowie wykonywali działania na konkretach, których celem jest „zilustrowanie” wprowadzonych na lekcji operacji symbolicznych, ale o zupełne odwrócenie sytuacji edukacyjnej.

Staramy się wykształcić u uczniów umiejętność rozwiązywania zadań w sposób nieschematyczny, badawczy, zgodnie z przyjętą metodą naukową. Wszystkie stawiane uczniom problemy mają na celu:

  • rozwijanie kreatywności i umiejętności planowania,
  • poprawienie sprawności umysłu i koncentracji,
  • rozwijanie myślenia abstrakcyjnego,
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
  • aktywizowanie,
  • zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.Warsztaty Logicznego Myślenia

Podczas zajęć uczniowie wykonują zadania wykorzystując zarówno nietypowe pomoce: guziki, zapałki czy nitki, jak i klasyczne np. zegary i geoplany. Świetną metodą na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia jest również odpowiednia zabawa. Wybieramy jednak te gry, które polegają na analizie danych i w których uczniowie muszą samodzielnie dokonywać wyborów.

W trakcie warsztatów uczniowie pracują samodzielnie, w parach, lub grupach, co dodatkowo kształtuje umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia kończą się wspólnym dzieleniem się pomysłami i wyciąganiem wniosków.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes