• kola1.jpg
  • kola3.jpg
  • kola2.jpg

Spójrz inaczej

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla dzieci klasy I - III

Sójrz inaczejCelem programu „Spójrz inaczej” jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Proponowany program skupia uwagę nad różnymi obszarami, ważnymi w profilaktyce uzależnień, między innymi: wiedzą o środkach uzależnień, na systemach wartości, wpływach społecznych, uczeniem rozwiązywania problemów i konfliktów, oferowaniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Spójrz inaczej

Poprzez realizację treści zawartych w wyżej wymienionych obszarach, nauczyciel kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

 

Realizacja programu „ Spójrz inaczej” stwarza dzieciom warunki znalezienia takiego miejsca w klasie, które umożliwia zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej, zwiększa ich kompetencje społeczne, umożliwia rozmowy o ważnych sprawach, lepszego poznania kolegów , uczenia się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, a także wpływa 

Spójrz inaczej

na lepsze przystosowanie się do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z innymi.

Zajęcia wg programu „Spójrz inaczej” prowadzą mgr Beata Jagło i mgr Wiktoria Gruba – nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej, specjalistki w prowadzeniu zajęć z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wymagane kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć uzyskały kończąc Studia Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes