• kola3.jpg
  • kola1.jpg
  • kola2.jpg

Nauka przez doświadczenie

Nauka przez doświadczenieProgram „Nauka przez doświadczenie” adresowany jest do uczniów klas 1-3
I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach. Realizowane treści pozwalają na rozwijanie zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych przez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, określanie ich wyników i formułowanie wniosków.

Program pozwala zwrócić uwagę na procesy i zjawiska przyrodnicze zachodzące
w otaczającym świecie. Stosowanie aktywnych metod, takich jak: eksperyment, modelowanie, konstruowanie, obserwacje, zabawa dydaktyczna mobilizuje uczniów do aktywności i kreatywności. Zastosowanie doświadczeń i pokazów przyrodniczych pozwala na lepsze przyswajanie trudnych treści teoretycznych.

Zajęcia edukacyjne „ Nauka przez doświadczenie” mają na celu:Nauka przez doświadczenie

 - rozbudzanie poprzez zabawę zainteresowań uczniów otaczającym ich światem przyrody, budzenie pasji badawczych i naukowych,

- naukę obserwacji i analizy zjawisk występujących w przyrodzie,

- wykonywanie pod opieką nauczyciela, szeregu prostych doświadczeń i badań z dziedziny fizyki, chemii, biologii, ekologii i geografii,

- poznawanie w sposób praktyczny różnych aspektów wiedzy przyrodniczej,

- kształtowanie umiejętności wykonywania różnych pomiarów,

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,

- kształcenie właściwych postaw proekologicznych,Nauka przez doświadczenie

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Eksperymenty i obserwacje przeprowadzane na terenie szkoły dotyczą m.in.:

- prostych reakcji chemicznych, połączonych z badaniem właściwości różnych substancji,

- właściwości światła, dźwięku, prądu elektrycznego, magnetyzmu, wody,

- przyrządów optycznych i posługiwania się nimi (lupy, mikroskopu, zwierciadła),

- poznawania świata roślin i zwierząt oraz ich potrzeb rozwojowych i hodowlanych, 

- obserwacji i pomiarów czynników pogody,     

- biologii ciała ludzkiego (działanie oka, ucha i innych narządów zmysłów),  Nauka przez doświadczenie 

- prostych doświadczeń ekologicznych dotyczących zanieczyszczeń środowiska i wynikających stąd współczesnych zagrożeń, z którymi musimy się zmierzyć,     

- projektowania i konstruowania zabawek z materiałów recyklingowych oraz różnych modeli np. wulkanu, latawca, rakiety itp.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes