• kola2.jpg
 • kola1.jpg
 • kola3.jpg

Klub Młodego Odkrywcy

Celem ogólnym KLUBU jest zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia prostych prac badawczych. Uświadomienie uczniom, że zjawiska przyrodnicze można przedstawić modelowo za pomocą doświadczeń. Kształcenie i doskonalenie umiejętności:

- planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych, a także ich dokumentowania ,
- interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków,
- planowania i organizowania własnej nauki,
- współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji,
- posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i korzystania z przyrządów obserwacyjnych, pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny,
- posługiwania się technologią informacyjną, encyklopediami, atlasami, programami multimedialnymi.

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między działalnością człowieka, a stanem środowiska. Poszerzenie wiedzy uczniów z wybranych działów tematycznych.

Treści poznawcze realizowane:

 • Budowa i funkcje mikroskopu.
 • Zasady mikroskopowania.
 • Rodzaje preparatów mikroskopowych.
 • Samodzielne przygotowanie preparatu mikroskopowego.
 • Dokumentowanie obserwacji mikroskopowej.
 • Jak wygrać zdrowie?-gra dydaktyczna
 • Jak rozpoznać kwas? Badanie odczynu różnych substancji za pomocą papierka lakmusowego.
 • Właściwości soku z cytryny. Wykrywanie witaminy C.
 • Co koloruje marchewkę na pomarańczowo? Właściwości witaminy A.
 • "Magiczny tłuszcz" w mleku. Rola tłuszczów w życiu człowieka.
 • Aktywnośc fizyczna oraz piramida zdrowego żywienia.
 • Zrób sobie mydełko-ekologiczne mydełka.
 • Naturalny slime.

Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy jest pani Daria Zbroszczyk.

PrzyrodaPrzyroda

DOSWIADCZENIA-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----//-----//-----//-ARCHIWUM-//----//----//-----

 

Celem ogólnym programu koła jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów klas IV-VI poprzez zrozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i pomiarów, właściwego interpretowania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie
świadomości ekologicznej. Koło przyrodnicze jest skierowane do uczniów, którzy podczas zajęć pozalekcyjnych wykonują eksperymenty i doświadczenia naukowe, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą. Interaktywna metoda pracy z dziećmi ma zaszczepić wśród nich modę na esperymentowanie, rozbudzić ciekawość, a także inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy. Koło przyrodnicze należy do KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY, którego koordynatorem jest Centrum Nauki Kopernik. Opiekunem koła oraz klubu jest pani Daria Zbroszczyk.
BORÓWKA TEAM.jpg 2

 Treści poznawcze realizowane są w cyklach tematycznych, które obejmują m.in.:

• Zasady zakładania i właściwej pielęgnacji hodowli roślinnych i zwierzęcych w szkole i w domu.

• Ciekawe doświadczenia (eksperymenty) w pracowni przyrodniczej i w terenie.

• Posługiwanie się przyrządami badawczymi.

• Edukacja prozdrowotna:

- zasady prawidłowego odżywiania i higieny,

- sport a zdrowie,

- niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.22292125 1482410708510909 1503632876 o

• Edukacja ekologiczna – ochrona środowiska naturalnego:

- zanieczyszczenia środowiska i związane z nimi zagrożenia oraz ich skutki(„kwaśne deszcze”, „efekt cieplarniany”, „dziura ozonowa”, „dzikie wysypiska”),

- hałas i sposoby walki z nim,

- pojęcie recyklingu i rekultywacji,

- styl życia a wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

• Tematyka regionalna:

- flora i fauna,WULKAN

- cechy krajobrazu regionu,

- rezerwaty przyrody i Świętokrzyski Park Narodowy i ich znaczenie w ochronie przyrody,

- zabytki przyrody ożywionej i nieożywionej.

płyny

• Przyroda świata: 

- przegląd flory i fauny niektórych regionów na świecie,

- poznawanie lądów i oceanów,

- różnorodność krajobrazów na świecie,

- przegląd filmów, atlasów, albumów prezentujących różnorodność przyrodniczą na świecie.

• Przygotowania do konkursu przyrodniczego „Świetlik”.

  

MENU

Free Joomla! template by Age Themes