• jobce3.jpg
  • jobce2.jpg
  • jobce1.jpg

CLIL – Content and Language Integrated Learning

CLIL – Content and Language Integrated Learning (zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe) to nowoczesna metoda nauczania polegająca na wprowadzaniu treści programowych przy użyciu języka obcego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej zakłada, że nauczanie dzieci powinno mieć charakter zintegrowany, a treści programowe należy ze sobą łączyć. W metodzie CLIL, wybrane zagadnienia zostają przedstawione w języku innym niż ojczysty. Dzięki temu, dzieci traktują język obcy jako naturalne narzędzie komunikacji. Uczniowie podczas zajęć tematycznych dotyczących treści przyrodniczych, matematycznych, muzycznych czy plastycznych uczą się także języka obcego. Nasza Szkoła systematycznie wprowadza różne działania na rzecz nauczania dwujęzycznego jak udział w projekcie „Świętokrzyskie dwujęzyczne”, pilotowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz uczestnictwo w programie e-twinning, polegającym na współpracy i wymianie materiałów oraz doświadczeń z placówkami z innych krajów. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych w naszym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzone jest przy użyciu metody CLIL. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczą w regularnych zajęciach z języka angielskiego, zajęciach koła języka angielskiego oraz zabawach z językiem angielskim. Jednakże również podczas zajęć zintegrowanych mają możliwość komunikacji, odbioru treści oraz korzystania z materiałów dydaktycznych w języku angielskim. Nauczyciel systematycznie wzbogaca słownictwo swoich podopiecznych, które staje się narzędziem służącym do eksploracji nowych treści programowych, a zmiana języka komunikacji z polskiego na angielski nie sprawia dzieciom trudności. Ekspozycja dziecka na język odbywa się również podczas sytuacji dnia codziennego takich jak spożywanie posiłków czy wyjścia na spacer. Dzieci bardzo chętnie biorą udział we wszystkich aktywnościach prowadzonych przy użyciu języka angielskiego jak: zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, śpiewanie piosenek, recytowanie krótkich rymowanek, eksperymenty przyrodnicze, scenki dramowe oraz projekty grupowe.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes