• 247MH1111.jpg
  • IMG_49221010101.jpg
  • 293MH13154.jpg
  • IMG_447388888.jpg
  • IMG_4243444444.jpg
  • 404.jpg
  • 281MH333.jpg
  • 290MH446465.jpg

Dołącz do nas

Rekrutacja do I Społecznego Liceum na rok szk. 2020/201

Nabór do I SLO odbywa się na następujących zasadach:

KROK 1: należy telefonicznie umówić spotkanie z dyrektorem szkoły (spotkanie rozumiemy jako rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem). W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 500 289 305.

KROK 2 : na spotkaniu powinien pojawić się kandydat oraz jeden z rodziców/ prawnych opiekunów.

KROK 3: na rozmowę kwalifikacyjną prosimy dostarczyć dokumenty kandydata (świadectwo ukończenia klasy 7 (jeśli rozmowa odbywa się przed 26 czerwca) klasy 8(jeśli termin rozmowy ustalono po 26 czerwca), dyplomy, wyróżnienia, inne świadectwa szczególnych osiągnięć).

KROK 4: rodziców kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy do podpisania umów. Podpisanie umowy następuje w przeciągu tygodnia od uzyskania informacji o przyjęciu ucznia do I SLO.

Wymagane dokumenty:
• kopia świadectwa ukończenia klasy 7/8
• kopia skróconego aktu urodzenia
• karta informacyjna,(do pobrania z poniższej strony internetowej lub z sekretariatu):
• podanie o przyjęcie do liceum (do pobrania z poniższej strony internetowej lub z sekretariatu)
• dyplomy, zaświadczenia
• zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (kopia)

Po podpisaniu umowy:

• Zgodnie z umową o świadczenie usług dydaktycznych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz kartę zdrowia należy dostarczyć do sekretariatu I SLO w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2020 - piątek (warunek konieczny) – ul. Wesoła, w 52 w godzinach 8.00-14.00.
Certyfikat potwierdzający wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty (zgodnie terminarzem i decyzją MEN) należy dostarczyć do sekretariatu I SLO między 24 a 28 sierpnia 2020.

Opłaty:
• opłata rekrutacyjna (pobierana przy składaniu dokumentów kandydata): 100 zł.
• opłata rezerwacyjna (pobierana przy podpisywaniu umowy o kształcenie, która zostaje zaliczona jako czesne za miesiąc wrzesień): 900 zł


Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2020/2021

KIEDY?

Zawsze! Rekrutacja do I Społecznego Przedszkol im. Mikołaja Reja w Kielcach trwa przez cały rok do wyczerpania wolnych miejsc. Oddział 3-4-latków liczy maksymalnie 16 dzieci, oddziały "zerówkowe" liczą maksymalnie 20 dzieci.

GDZIE?

Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy al. IX Wieków Kielc 15, I piętro, pokój 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

JAK?

To tylko 3 kroki, aby dołączyć do rodziny „REJA”
1. Pobierz dokumenty : (odnośniki)

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

2. Umów się z dzieckiem na rozmowę rekrutacyjną.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej podpisz umowę (wzór umowy).

ILE?

- rozmowa rekrutacyjna - 100zł

- wpisowe – 200zł/rok

- czesne – 660zł/ m-c płatne przez 12 miesięcy

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szk. 2020/201

 KIEDY?

Zawsze! Rekrutacja do I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach trwa przez cały rok do wyczerpania wolnych miejsc. Klasy liczą maksymalnie 20 uczniów.

GDZIE?

Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy al. IX Wieków Kielc 15, I piętro, pokój 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

JAK?

To tylko 3 kroki, aby dołączyć do rodziny „REJA”
1. Pobierz dokumenty : 

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

2. Umów się z dzieckiem na rozmowę rekrutacyjną.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej podpisz umowę (wzór umowy).

ILE?
- rozmowa rekrutacyjna - 100zł
- wpisowe – 200zł/rok
- czesne – 610zł/ m-c płatne przez 12 miesięcy

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2020/21

 
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że w klasach  III, IV, V, VI i VIII szkoły podstawowej posiadamy wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z sekretariatem I Społecznej Szkoły Podstawowej przy al. IX Wieków Kielc 15,  tel. 41 361 33 55 (kl.3-4) oraz z sekretariatem przy ul. Wesoła 52, tel. 41 343 39 53 (kl. 5-8).
 
 

Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dałączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes