• glowna4.jpg
  • glowna5.jpg
  • glowna2.jpg
  • glowna1.jpg
  • glowna6.jpg
  • glowna3.jpg

Dołącz do nas

Rekrutacja do ISP na rok szk. 2018/19

 

Regulamin przyjęcia do oddziału przedszkolnego
(3 – 4 latki pracującego metodą Marii Montessori),
oddziału przedszkolnego „0” (z elementami pedagogiki M. Montessori)
I Społecznego Przedszkola im. M. Reja w Kielcach 2018/2019

 

1. W terminie do 16.03.2018 r. rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do I Społecznego Przedszkola (oddział 3-4 latków, oddział „0” - dwujęzyczny) powinni złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30 lub ze strony internetowej szkoły: www.spoleczna.edu.pl).
2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych: 3-4 latki i oddziały „0” dwujęzyczne odbędą się 17.03.2018 r. oraz 24.03.2018 r. na podstawie rozmowy dziecka i rodziców z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku dzieci starających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego również z nauczycielem języka angielskiego.
3. Dzieci uczęszczające do I Społecznego Przedszkola im. M. Reja w Kielcach przystępują również do rozmów z nauczycielami i mają pierwszeństwo przyjęcia.
4. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału „0” – dwujęzycznego będą miały dzieci które:
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem języka angielskiego,
- uczyły się języka angielskiego w przedszkolu,
- pochodzą z rodzin dwujęzycznych (jedno z rodziców mówi w języku angielskim),
- przez dłuższy czas mieszkały poza granicami kraju i posługiwały się językiem angielskim na co dzień.
5. Opłata za rozmowę kwalifikacyjna wynosi 50zł i należy ją uregulować w sekretariacie szkoły w dniu rozmowy.
6. Na podstawie uzyskanych wyników komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu wyłoni dzieci przyjęte do wyżej wymienionych oddziałów.
7. Wyniki naboru będą dostępne od dnia 30.03.2018 r. w sekretariacie ISSP w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 15.
8. W dniach od 16.04.2018 r. do 27.04.2018 r. do godz. 15.00. rodzice proszeni są o dopełnienie wszystkich formalności (dostarczenie brakujących dokumentów, podpisanie umowy). Niespełnienie ww. formalności będzie oznaczało rezygnację z kształcenia dziecka w I Społecznym Przedszkolu im. M. Reja w Kielcach i stwarza szansę przyjęcia innego kandydata z listy oczekujących.
9. Wpisowe do oddziałów przedszkolnego 3-4 latki oraz „0” wynosi 200zl (uiszczają je tylko rodzice dzieci przyjętych do ISP).

 


Dokumenty rekrutacyjne:

1) I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach - oddział 3-4 latki

2) I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach - oddział przedszkolny "0"

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

Rekrutacja do klasy pierwszej I SSP na rok szk. 2018/19

 

Regulamin przyjęcia do klasy I

I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Kielcach 2018/2019

 

1. W terminie do 16.03.2018 r. rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do I Społecznej Szkoły Podstawowej powinni złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30 lub ze strony internetowej szkoły: www.spoleczna.edu.pl).
2. Przyjęcia do I klasy ISSP odbędą się 17.03.2018 r. oraz 24.03.2018 r. na podstawie rozmowy dziecka i rodziców z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem języka angielskiego.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy I będą miały dzieci które:
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem języka angielskiego,
- uczyły się języka angielskiego w przedszkolu,
- pochodzą z rodzin dwujęzycznych (jedno z rodziców mówi w języku angielskim),
- przez dłuższy czas mieszkały poza granicami kraju i posługiwały się językiem angielskim na co dzień.
4. Opłata za rozmowę kwalifikacyjna wynosi 50zł i należy ją uregulować w sekretariacie szkoły w dniu rozmowy.
5. Na podstawie uzyskanych wyników komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu wyłoni dzieci przyjęte do wyżej wymienionych klas.
6. Wyniki naboru będą dostępne od 30.03.2018 r. w sekretariacie ISSP przy Al. IX Wieków Kielc 15.
7. W dniach od 16.04.2018 r. do 27.04.2018 r. do godz. 15.00. rodzice proszeni są o dopełnienie wszystkich formalności (dostarczenie brakujących dokumentów, podpisanie umowy). Niespełnienie ww. formalności będzie oznaczało rezygnację z kształcenia dziecka w I Społecznej Szkole Podstawowej im. M. Reja w Kielcach i stwarza szansę przyjęcia innego kandydata z listy oczekujących.


Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2018/19

 
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że w klasach II, III, VI, VII i VIII szkoły podstawowej posiadamy ostanie wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z sekretariatem I Społecznej Szkoły Podstawowej przy al. IX Wieków Kielc 15,  tel. 41 361 33 55.
 
 

Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dałączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes