• glowna2.jpg
  • glowna5.jpg
  • glowna1.jpg
  • glowna4.jpg
  • glowna3.jpg
  • glowna6.jpg

Rada Szkoły - 26.09.2017 r.

Przewodniczący Rady Szkoły ZSS i. M. Reja w Kielcach informuje, że 26 września 2017 r. o godz. 17.00 w budynku przy al. IX Wieków Kielc 15 odbędzie się zebranie Rady Szkoły.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie Rady, powitanie zebranych.
2. Powołanie protokolanta.
3. Informacje na temat zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach:
- zmiany organizacyjne wynikające z reformy oświaty,
- wyniki naboru do przedszkola, oddziałów przedszkolnych "0", klas I i VII szkoły podstawowej,
- prace dostosowawcze w budynku przy al. IX Wieków Kielc 15,
- remonty i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 52,
4. Informacje na temat rozwoju Szkoły, efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
- wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 r.
-  sukcesy w konkursach i olimpiadach,
- oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018,
- zajęcia dwujęzyczne.
5. Catering w Szkole.
6. Przedstawienie wniosków po ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018.
7. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.
8. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 i opinia na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie zebrania.

Przewodnicząca Rady Szkoły
Eliza Adamczyk - Kozubek

MENU

Free Joomla! template by Age Themes